ugg outlet barbour belgie barbour outlet timberland shoes parajumpers jas canada goose parka moncler jas canada goose jas peuterey jassen belstaff belgie woolrich parka adidas superstar adidas schoenen dames adidas schoenen adidas superstar dames moncler kurtka parajumpers cena canada goose sklep moncler sklep woolrich outlet
 
ANA SAYFA   Akademik Personel   Alumini   Marmara Günleri   Bilimsel Çalışmalar   Resim Galerisi   İletişim   Linkler
  Hastalıklar > ASKERLİK > Askerlik Yükümlülüğü  
 
 

AKCİĞER HASTALIKLARINDA ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Madde 1 — 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Madde 2 — Bu Yönetmelik; 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun gereğince Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olan personeli, askerî öğrenci ve askerî öğrenci adaylarını, sivil personel ile ilgili kanunlar gereğince Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar."
             Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Madde 13 —Askerliğe elverişli olanların sınıflandırılmaları, aşağıdaki sağlık ve diğer yetenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.
...

2) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tâbi tutulabilirler."
...

2) Aşağıdaki yükümlüler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmezler:
...
             b) Sık sık tekrarlayan akut belirtili deri hastalıkları, hiperhidroz, bromhidroz ve benzeri rahatsızlıkları bulunanlar,
 ...  
Madde 21 — Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Pilot, Silâh Sistem ve Uçuş Ekibi Personelinin Sağlık Yetenekleri
             Madde 72 — Yetişmiş uçucular hakkında, hava sağlık muayene merkezlerindeki muayeneleri sırasında uçuş yönünden karar verilirken, uçucu adayların nitelikleri uygulanmakla beraber uçuş araç ve gereçlerini kullanmaya engel teşkil etmeyecek, uçuş emniyetini bozmayacak ve zamanla artmayacak aşağıdaki arızalar da uçuşa engel teşkil etmez. Bu arızalar daha kısa süre içinde muayene ve kontrolü gerektirirse, hava sağlık muayene merkezince raporun karar hanesinde bu süre açıkça belirtilir.
             Sınıflandırma çizelgesinin A diliminde (+) , (x)  veya (-)  işaret almayan hastalık ve arızalar bu madde hükümlerine göre değerlendirilir.
...
             7)  Akciğer ve Göğüs Kafesi:
             A - Klinik ve lâboratuvar muayeneleri sonucu aktivitesinin tamamen durduğu saptanan tüberküloza bağlı sınırlı fibroz artıklar,
             B - Akciğer ve mediastenin sınırlı, tek ya da birkaç tüberküloz dışı fibroz ya da kalsifiye artıkları,
             C - Akciğer fonksiyonlarını bozmayan ve kot aralıklarının daralmasına yol açmayan plevranın inaktif şeridi kalınlaşmaları, fisüritler ve sinüs kapalılıkları, radyolojik diyafragma dantellenmeleri,
             D - Belirli bir sebebe bağlı olmayan akciğerlerin radyolojik bronkovasküler arborizasyonları, konjenital anomalileri ve küçük yabancı cisimleri (küçük lokalize hava kistleri, küçük kist hidatikleri ve lâboratuvar muayeneleri ile tanı konulmuş lokalize bronşektazi ve amfizem hariç),
             E - Toraksta fonksiyonel hiçbir bozukluk yapmamış yaralanma, yanık sekelleri ya da cerrahî girişimler,
             F - Kosta, klavikula ya da skapulanın hareket ve toraks fonksiyonlarını bozmayan iyileşmiş kırık sekelleri.
...
             10)  Karın ve Gastrointestinal Sistem:
...
             B - Tedavi ile iyileşmiş özofajitler, özofagus spazmaları ve özofagusun diğer hastalıkları,
...
Madde 42 —Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 30/1/1997 tarihli ve 97/9106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 43 üncü maddesinin (A)  diliminin (6)  numaralı fıkrası; (B)  diliminin (1), (2), (3), (4)  ve (9)  numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dilime aşağıdaki (10)  numaralı fıkra eklenmiş ve (D)  diliminin (7)  ve (8)  numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
...            
             "7. Alt ekstremitede 3 cm’den fazla çevre farkına sebep olan ve abdominal kollateralleri gelişmiş olan vena kava inferior sendromu, klinik ve radyolojik olarak tanısı konulmuş, tedavisi olsun ya da olmasın Vena kava superior sendromu.
...
Madde 43 — Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 7/1/2002 tarihli ve 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 45 inci maddesinin (A)  diliminin (1), (8)  ve (9)  numaralı fıkraları; (B)  diliminin (5), (8), (10), (11), (13)  ve (16)  numaralı fıkraları ile (D)  diliminin (9)  numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "1. Gastritler, hafif özofajitler (Savary-Miller Evre I, II)  özefagusun spazmları, özefagusun semptomsuz divertikülleri, tedavi ile iyileşebilen diğer hastalıkları, komplikasyonsuz ve asemptomatik akalazya.’’
...
             9. Laparotomiler, askerlik görevine engel teşkil etmeyen karnın veya inguinal ya da perineal bölgenin ateşli silâh ve travmalarla, delici ve kesici aletlerle yaralanmaları ve bunların komplikasyonsuz ameliyatları, komplikasyonsuz karaciğer, pankreas ve dalak rüptür ameliyatları ile primer sütür ve splenorafiler sekelsiz batın içi  abse ameliyatları."
...
            Madde 44 — Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 7/1/2002 tarihli ve 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 46 ncı maddesinin (A)  diliminin (1)  numaralı fıkrası ile (B)  diliminin (1)  ve (2)  numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu dilime aşağıdaki (3)  numaralı fıkra eklenmiş ve (D)  diliminin (1)  ve (2)  numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 
   
canada goose jakke michael kors tasker køb cialis cialis køb viagra køb viagra piller køb viagra cialis danmark converse sko canada goose baby ugg boots canada goose danmark timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka timberland støvler canada goose jakke canada goose københavn canada goose børn parajumpers udsalg